Det internasjonale menneskerettighetstoppmøtet i Genève oppfordrer til en verdensomspennende gjennomførelse av UDHR

Overvært av menneskerettighetsfortalere, embedsmenn, diplomatiske korps og NGO’er, ble det tre-dagers toppmøtet åpnet av formann og stifter av Unge for menneskerettigheter internasjonalt, dr. Mary Shuttleworth, hovedorganisatoren av tre dagers konferansen, og medarrangør Adalbert Nouga fra den ikke-statlige organisasjonen Village Suisse.

Begge fremhevet formålet med toppmøtet med tanke på ungdomsrepresentanter: å øke bevisstheten om menneskerettigheter og anvendelse av Verdenserklæringen om menneskerettigheter som et verktøy for å løse krenkelsene av menneskerettighetene.

Toppmøtet hadde internasjonal premiere på Historien om menneskerettigheter, en splitter ny kortfilm produsert i samarbeid med Den internasjonale Scientologikirkens avdeling for menneskerettigheter. Dokumentarfilmen definerer emnet menneskerettigheter i enkle vendinger. Shuttleworth sa at filmen er «en gave til de millioner av mennesker som bor på kontinentene, helt ut til de ytterste verdenshjørner, som det var Eleanor Roosevelts visjon.» Roosevelt var en av forfatterne til og hovedfortaler for erklæringens tretti artikler, og hun sto i spissen for vedtakelsen på FN’s Generalforsamling i 1948.

Listen av talere omfattet ambassadører, akademikere og religiøse ledere, som pekte på hvor stor nødvendigheten er for å forbedre menneskerettighetene på verdensplan. Dette er sett i lyset av statistikker, som at omkring 800 000 mennesker handles på tvers av internasjonale grenser hvert år med en årlig fortjeneste på så mye som 40 milliarder kroner, og små barn blir solgt til tvangsarbeid, prostitusjon, pornografi, fjernelse av organer eller til og med som barnesoldater.

I en bevegende henvendelse til kongressen, sa professor i historie og internasjonale anliggender ved George Washington University, Allida Black, som også er prosjektdirektør og redaktør av Eleanor Roosevelt Papers and Research, at den manglende gjennomførelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter vil være som å «spytte på Martin Luther Kings grav, spytte Mahatma Gandhis grav, eller forråde Nelson Mandela.»

Anne Archer, Oscar-nominert skuespiller og stifter av den internasjonale Kunstnere for menneskerettigheter, presenterte Unge for Menneskerettigheters aktivist-pris for 2009. Prismottakere inkluderte Georgi Naydenov, direktør for Help the Needy Foundation, Bulgaria; Petar Grigorov Gramatikov, fra Dialogue Center, Bulgaria; Niki Lanik, en racerkjører som har vunnet mesterskaper, fra Storbritannia; og Tony Mathipa, en ung menneskerettighetsaktivist fra Sør-Afrika.

Toppmøtet inkluderte også en interaktiv workshop for utdannelse i menneskerettigheter og en interreligiøse service, som forener og oppmuntrer folk fra mange trosretninger til å strebe etter fred.

Rukshan Fernando, 17, delegat fra Sri Lanka erklærte: «Unge for menneskerettigheter internasjonalt er en forkjemper for håp i et hav av mørke og vil være talerør for fremtiden, når andre stemmer går tapt i fortiden.»

Ndioro Ndiaye, visegeneraldirektør for International Organization for Migration (IOM), siterte Unge for menneskerettigheters oppfordring til alle mennesker om å sette alle i stand til og gi ansvar som eksempler på «Ghandis grunnsetning ’du skal være den forandring, du ønsker å se i verden.’»

Det første menneskerettighetstoppmøtet ble avholdt i august 2004 i De forente nasjoners hovedkvarter og UNICEF House i New York City, og har skiftet med Los Angeles hvert år siden da inntil i år. I 2005 ble toppmøtet avholdt i Los Angeles, i 2006 i New York igjen, ved De forente nasjoners hovedsete, i 2007 ved University of California, Los Angeles, og i 2008 i De forente nasjoners hovedkvarter i New York.

Unge for menneskerettigheter internasjonalt er en allmennyttig, sekulær organisasjon, som ble grunnlagt i 2001 av underviseren Mary Shuttleworth for å lære unge om menneskerettigheter. UFMRI bringer bevisstheten og kunnskapen om De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter ut til unge mennesker gjennom essay- og kunstkonkurranser og ved å tilveiebringe skolematerialer og læreveiledninger til undervisningen.