Offentlige informasjons filmer vises på CNN International, Unge for menneskerettigheter bekjemper misbruk

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) rapporterer at besøkende på nettsiden deres, www.youthforhumanrights.org, har tredoblet siden begynnelsen av året. Det er et resultat av at UFMRI’s offentlige informasjonsfilmer (PSA) vises på store kabel tv-stasjoner som CNN International.

Mary Shuttleworth UFMRI’s grunnlegger og formann sa: «Ved hjelp av store kabel-tv-stasjoner, inklusive CNN International, har vi vært i stand til dramatisk å utvide antallet av mennesker vi kan nå med budskapet vårt.»

CNN viste to av UFMRI’s PSA-er som hver illustrerer en av de 30 artikkelene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter: «Vi er alle like for loven» og «Frihet til å tenke». Seere som har fått med seg en av PSA-ene på CNN International ble henvist til hjemmesiden, www.youthforhumanrights.org, hvor de kan hente de tretti PSA-ene og få fatt i effektivt undervisningsmateriale til å undervise om menneskerettighetene i området sitt i verden, uansett hvor det måtte være.

Siden disse PSA-ene først ble utgitt i juni 2006, har de blitt vist på over 3200 tv-stasjoner, ikke bare i fjerntliggende steder som Ghana og Liberia, men også i konfliktsoner som f.eks. Palestina, Israel, India og Pakistan, over hele Europa, Sør-Amerika, Australia og i Asia (inkludert Taiwan og Japan). I USA viser de offentlige informasjonsfilmer på stasjoner som Discovery Channel MSNBC og History Channel.

UFMRI får respons på at de blir vist på CNN International fra land så langt vekk som Romania, Palestina, Kenya, Sør-Afrika og Venezuela. De som henvender seg har alle vært inspirerte av UFMRI’s budskap om håp, og mange tar på seg en aktiv rolle for med å fremme menneskerettighetene i området sitt, hjulpet av UFMRI’s undervisningsmaterialer.

Unge for menneskerettigheter internasjonalt er en frivillig organisasjon som ble grunnlagt i 2001 av pedagog Mary Shuttleworth. På det tidspunktet var det bare 8 prosent av de spurte menneskene som var klar over eksistensen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter, et internasjonal menneskerettighetstraktat som ble vedtatt av FN’s Generalforsamling i kjølvannet av annen verdenskrig.

Inspirert av humanisten L. Ron Hubbard som skrev disse ordene: «Menneskerettigheter skal gjøres til et faktum, ikke en idealistisk drøm», lanserte Shuttleworth den første opplysningskampanjen med utgivelsen av heftet Hva er Menneskerettigheter?, omformet Verdenserklæringen om menneskerettighetenes 30 artikler til ord ethvert barn kunne forstå. Sønnen hennes, instruktøren Taron Lexton, gikk i gang med skapelsen av den prisbelønte musikkvideoen kalt UNITED i 2004, som byr på gjesteopptredener av berømtheter som Erika Christensen (Traffic), Catherine Bell (JAG), soullegende Isaac Hayes og andre. UNITEDs popularitet som visuell undervisningsstøtte, førte til at UFMRI laget sine tretti PSA-er i 2006.