Californias Foreningen av Studentråd gir seg i kast med Menneskerettigheter

Unge for menneskerettigheter Internasjonalt (UFMRI) talsmann, Tracie Morrow, og UFMRI’s ungdomspresident gav menneskerettighetsleksjoner til studenter på Youth Action toppmøtet ved Californias forening av studentråd (CASC). www.casc.net.

De kom etter en invitasjon fra dr. June Thompson, administrerende direktør for CASC, den mer enn 60 år gamle allmennyttige organisasjonen hvis misjon er å utvikle dyktige ledere. CASC gjør dette ved å fokusere på utdannelse av studenter og rådgivere fra likemenn for å fremme selvverd og oppbygge samfunnssinn.

Youth Action-toppmøtet ble arrangert av unge for unge. Flertallet av medlemmene i CASC er sisteårsstudenter fra gymnaser eller universitetstudenter.

De deltagende studentene velger emner av interesse som de forsket i, og fremla deretter handlinger til å fremme disse interessene. Det mest populære emnet var menneskerettigheter. Her orienterte Morrow studentene om sentrale menneskerettighetsspørsmål, inkludert menneskehandel, barnesoldater og diskriminasjon. Hun gjennomgikk så hva de kunne gjøre for å endre disse tilstandene og som studentene utarbeidet handlingsplaner til når de kom hjem.