De forente nasjoner Verdenserklæringen om menneskerettigheter

16. Ekteskap og familie. Alle voksne har rett til å gifte seg og stifte en familie, hvis de har lyst til det. Menn og kvinner har samme rettigheter når de gifter seg og når de skiller seg.

17. Retten til dine egne ting.Alle har rett til å eie ting eller dele dem. Ingen bør ta tingene våre fra oss uten god grunn.

18. Tankefrihet. Vi har alle rett til å tro på det vi ønsker å tro på, å ha en religion eller endre den hvis vi ønsker det.

19. Ytringsfrihet. Vi har alle rett til selv å bestemme oss, mene hva vi vil, si hva vi mener og til å dele våre ideer og tanker med andre.

20. Retten til å samles offentlig. Vi har alle rett til å møte vennene våre og å arbeide fredelig sammen om å forsvare rettighetene våre. Ingen kan tvinge oss til å bli med i en gruppe, hvis vi ikke selv har lyst.

21. Retten til demokrati.Vi har alle rett til å ta del i styringen av vårt eget land. Alle voksne bør ha rett til å velge sine egne ledere.

22. Sosial trygghet. Vi har alle rett til en bolig som vi har råd til, medisin, utdannelse, barnepass, penger nok til å leve for og legehjelp hvis vi er syke eller gamle.

23. Arbeidernes rettigheter.Alle voksne har rett til å gjøre en jobb, få en rimelig lønn for arbeidet sitt og til å være med i en fagforening.

24. Retten til fritid. Vi har alle rett til å ta fri fra arbeidet og slappe av.

25. Kost og losji for alle. Vi har alle rett til et godt liv. Mødre og barn, gamle mennesker, arbeidsløse eller handikappede, alle har rett til omsorg.

26. Retten til utdannelse. Utdannelse er en rett. Grunnskolen bør være gratis. Vi bør lære om De forente nasjoner og hvordan man kommer overens med andre. Våre foreldre kan velge hva vi skal lære.

27. Copyright. Opphavsretten som beskytter ens egne kunstverker og tekster, har sin egen lov. Andre kan ikke kopiere disse uten tillatelse. Vi har alle rett til vår egen livsstil og til å nyte alt det gode som vi kan få ut av kunst, vitenskap og lærdom.

28. En fri og rettferdig verden. Det må eksistere en korrekt orden slik at vi alle kan nyte godt av rettigheter og friheter i vårt eget land og over hele verden.

29. Ansvar. Vi er forpliktet overfor andre mennesker, og vi bør beskytte deres rettigheter og friheter.

30. Ingen kan ta menneskerettighetene dine fra deg.