Hva er menneskerettigheter?

Mens noen ordbøker definerer ordet som «et privilegium», er det snakk om noe mer grunnleggende når ordet brukes i forbindelse med menneskerettigheter. Alle mennesker har krav på visse grunnleggende rettigheter – simpelthen fordi de er mennesker. Disse kalles «menneskerettigheter», snarere enn et privilegium (som kan inndras etter en annens vilje).  Alle mennesker har krav på visse rettigheter – simpelthen fordi de er mennesker.

Lær mer

menneskerettighetsnyheter.

80-dagers rundtur til ære for FNs «Internasjonale ungdommens år» tar for seg utbredt misbruk av barns menneskerettigheter

UNICEF rapporterer at 40 millioner barn under 15 år lider under misbruk og omsorgssvikt, mens USAs Nasjonale komité til forebyggelse av barnemishandling forteller at det er millioner av nye rapporter om barnemishandling eller omsorgssvikt hvert år.

hele historien

Unge for menneskerettigheter-undervisningspakke

Denne undervisningspakken fra Unge for menneskerettigheter med dens omfattende Veiledning for pedagoger, filmen Menneskerettighetenes historie og andre audiovisuelle hjelpemidler og hefter, gir deg midlene til effektivt å undervise unge mennesker i menneskerettigheter – hva de er, hvorfor de er så viktige, og hvordan du kan hjelpe til med å gjøre menneskerettigheter til virkelighet overalt.

Lær mer