Gå til handling

«Forstå at ved å kjempe for det umulige begynner man å gjøre det mulig.» – Oscar Arias Sanchéz, Nobels fredsprismottaker

Historien viser at alle fremskritt med å forbedre forholdene i verden er blitt ledet av enkelte, målbevisste individer, og grupper som støtter visjonen og strategiene til disse lederne.

En persons handlinger som forhøyer andre likesinnede og opplyste personers, skaper oppmerksomhet, handling og kan bli til hele bevegelser. Fra disse handlingene kommer virkelig forandring.

HANDLINGER DU KAN FORETA DEG:

1. Anmodning til regjeringen din

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er den grunnleggende og internasjonale enigheten om hva menneskerettigheter er, og skal derfor være kjent og anvendt i hele verden.

La stemmen din bli hørt. Gjør undervisning i menneskerettighetene til en del av leseplanen på skoler og universiteter. Du kan hjelpe til ved å sikre at menneskerettighetene læres og kreves av alle ved å underskrive denne anmodningen.
Sett navnet ditt på anmodningen


2. Link til oss

Lag en link til oss (www.youthforhumanrights.org) fra nettsiden din eller nettsiden til organisasjonen eller utdannelsesinstitusjonen din.
Del


3. Skaff deg kopier av Menneskerettighetenes historie filmen og de offentlige informasjonsfilmene om menneskerettighetene

Begynn å vise disse filmene til vennene og kollegaene dine. Spesielle utgaver av heftene er tilgjengelige for ungdom.
Bestill


4. Bli medlem eller sponsor

Du kan starte med å bli medlem. Unge for menneskerettigheter internasjonalt (Youth for Human Rights Internasjonal) er en allmennyttig organisasjon som blir støttet med bidrag fra medlemmer.
Gi et bidrag