2010-07-09

7. årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010

7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010 Genève, Sveits

Det 7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet er sponset av unge for menneskerettigheter internasjonal og følger vår stolte tradisjon med å bringe unge...

2010-05-11

80-Dagers menneskerettighetsutdannelses verdensturné avsluttes

80-dagers tur til ære for FN’s «Internasjonale År for ungdommen» snakker om utbredt misbruk av barns menneskerettigheter

UNICEF rapporterer at 40 millioner barn under 15 år lider av misbruk og omsorgssvikt, mens USA nasjonale komité...

2010-04-06

Å skape morgendagens sanne ledere

<br /><br />

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har alliert seg med California forsamlingen av elevråd (California Association of Student Councils – CASC) for å undervise unge ledere om menneskerettigheter som en del av CASC’s årlige «Youth Action Summit of California»...

2010-02-15

Verdensturné 2010

Kjære støttespillere,

Ungdommen er vår fremtids puls. Unge som vet at de har rettigheter og ansvar kan strebe etter å nå sitt fulle potensial. Dessverre er unge som ikke kjenner sine rettigheter sårbare og et lett bytte for ondsinnede personer.

Formålet...

2009-12-10

Unge for menneskerettigheter internasjonalt Tilbakeblikk på året 2009

Vårt menneskerettighetsbudskap kan høres overalt! Vi er på tv, radio, i mediene på internett, i klasserom, ungdomsgrupper, reklametavler i teatre og store auditorier i land på alle kontinenter. I anledning av det 61. året for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter...