Vårt formål

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonal er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter, og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

Barna er vår fremtid. De skal kjenne sine menneskerettigheter og vite at de skal ta ansvar for å beskytte seg selv og sine jevnaldrende. Idet de blir bevisste og aktive i denne saken, forplanter budskapet seg vidt og bredt og en dag vil universelle menneskerettigheter være et faktum, ikke bare en idealistisk drøm.

De forente nasjoners generalforsamling foreslo at Verdenserklæringen om menneskerettigheter «skulle deles ut, legges frem, bli lest og forklart – spesielt på skoler og på andre undervisningsinstitutter, uten skjelning til landenes og områdenes politiske forhold.» (FN 1948).

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonal er å fremme det målet med enkle, men dog sterke, velkommuniserende materialer om menneskerettigheter for unge, lærere, myndighetspersoner – alle og enhver.

«Vi er her fordi vi vet at leseferdighet er nøkkelen til å låse opp det buret av menneskelig elendighet; nøkkelen til å frigjøre ethvert menneskes potensial; nøkkelen til å åpne en fremtid med frihet og håp. Vi er her for å åpne et tiår som skal omsette dette håpet til virkelighet.» – Kofi Annan, tidligere generalsekretær, De forente nasjoner