Pedagog programmer

Kunstkonkurransene er en effektiv måte for unge å uttrykke sin forståelse av menneskerettighetene.

De følgende Unge for menneskerettigheter-utdannelsesprogrammene og -aktivitetene – inklusive konkurransene, prosjekter, kampanjer og arrangementer – inspirerer unge mennesker og setter i gang grupper som arbeider for undervisning i menneskerettigheter i hele verden.

Kunst-, essay- eller diktkonkurranser – Unge deltar i lokale, nasjonale eller internasjonale konkurransene for å skape kunst, essay eller poesi som skildrer menneskerettighetene.

Veggmaleri-prosjekter – grupper fra skole og ungdomsklubber samarbeider om å skape veggmalerier som viser budskapet om menneskerettighetene.

Ungdomskonferanser – Nasjonale og internasjonale møter og møter i cyberspace for å drøfte menneskerettighetene og skape gagnlige forbindelser på tvers av grenser og kulturer.

Kampanjer som hever bevisstheten om menneskerettighetene – Økt bevissthet om menneskerettigheter og toleranse gjennom bruken av Hva er menneskerettigheter?-heftene, så vel som UFMRI public service-annonser, videoene som skildrer de 30 artiklene i De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter. Kampanjen omfatter UNITED musikkvideoen med sitt sterke budskap mod mobbing.

Undervisningsplan om menneskerettigheter – Unge for menneskerettigheter har utviklet en lærer veiledning som trinn for trinn fører en lærer gjennom undervisningen i menneskerettigheter av hans eller hennes elever. Disse materialene har også blitt brukt i forsamlingshus og programmer utenfor skolen.

Oversettelser – For å gjøre Unge for menneskerettigheter internasjonals verdensomspennende kampanjer så bredt favnende som mulig, har Unge for menneskerettigheter’ materialer blitt oversatt til 17 språk.

Internasjonale kampanjer – (1) Unge for menneskerettigheter World Tour når ut til dignitarer, ledere, undervisere og unge og arbeider for initiativer til utdannelse i menneskerettigheter på alle kontinenter. (2) Internasjonale konferanser om menneskerettigheter samler unge fra hele verden til å diskutere den viktige rollen som undervisning i menneskerettigheter spiller.

Mediekampanjer – Unge for menneskerettigheter-videoene har blitt fremvist på mer enn 4600 tv-kanaler rundt om i verden. Videoene har blitt sendt på tv-stasjoner, inkludert CNN, Dynasty TV (som sender fra New York til Kina), ABS-CBN i Malaysia, Zenit TV i Ungarn, TV Mitel i Tsjekkia, Europa, 7 i Italia, Tele Mexiquense i Mexico, Chanel 51 Nova TV i Colombia, Odeon TV i Italia og mange flere og har nådd hundretusener av mennesker over hele verden. Ut over mediene der bringer våre budskap om menneskerettigheter ut i eteren har taxisjåfører biografer innkjøpssentrene stadioner og storskjermer delt videoene med hundretusenvis flere.

Se public service-annonsene om menneskerettighetene her >>

Finn ut av hvordan man implementerer Unge for menneskerettigheter’ programmer her >>