Kontakt oss

Med den rette informasjonen og fungerende verktøy kan vi endre situasjonen for menneskerettighetene med utgangspunkt i vårt eget nabolag, hvorfra vi når ut til stadig flere som vil delta i internasjonale kampanjer som fremmer pressende menneskerettighetsaker.

Det én person utretter gjør en forskjell. Det er mange måter du kan hjelpe på.
Kontakt oss for å finne ut hva du kan gjøre eller fortell oss hva du planlegger å gjøre for å fremme menneskerettighetene i området ditt. Du kan også besøke Bli aktiv-siden på denne nettsiden for å få mer informasjon om hvordan du kan bli aktiv eller bestille vår Gratis informasjonspakke.

Vil du ha mer informasjon om Unge for menneskerettigheter internasjonal så kontakt
1994 Hillhurst Ave. #416
Los Angeles CA 90027 USA
Telefon: 001-323-663-5799