Medlemskap og Donasjoner

Du kan begynne å hjelpe den internasjonale menneskerettighetssaken med en gang ved å bli medlem av Unge for menneskerettigheter internasjonalt.

Ungdom for menneskerettigheter internasjonalt er en ideell organisasjon som støttes av medlemskapsdonasjoner, som er fradragsberettigede i USA.

Hva medlemsbidragene dine støtter:
Menneskerettighetspaneler – menneskerettighetsledere og -aktivister tar seg av forskjellige menneskerettighetsspørsmål, som menneskehandel, ulovlig tilbakeholdelse og krenkelse av presse- og religionsfriheten.

Omfattende mediakampanjer – sending av de offentlige informasjonsfilmene for menneskerettigheter og innrykk av trykte offentlige informasjonsannonser om menneskerettigheter.

Vanlig årlig medlemskap 40 dollar

Et medlemskap til 40 dollar hjelper oss med å fortsette arbeidet vårt for å gjøre Verdenserklæringen om menneskerettigheter viden kjent og fulgt over hele verden. Grunnleggende medlemmer mottar regelmessige e-postoppdateringer om gruppeaktiviteter.

Klikk her for å bli et Grunnleggende medlem

Årlig støttemedlemskap 300 dollar

Medlemmer mottar medlemskort, brev og diplom til innramming; publikasjoner og regelmessige e-poster med oppdatering om gruppeaktiviteter.

Klikk her for å bli et Årlig støttemedlem

Årlig bedriftsmedlemskap 500 dollar

Medlemmene mottar et medlemskort, brev og sertifikat som kan rammes inn, som viser engasjementet til organisasjonen din i undervisning i menneskerettigheter. Bedriftsmedlemmer oppdateres regelmessig via e-post om gruppeaktiviteter og spesielle rapporter.

Klikk her for å bli et Årlig bedriftsmedlem

Bedriftssponsorer

For å hjelpe til med utdanningen av offentligheten i menneskerettighetene deres, har Unge for menneskerettigheter internasjonalt et omfattende program med arrangementer og aktiviteter for å øke bevisstheten i stor skala.

Disse strategiene omfatter:

  • Arrangementer som øker bevisstheten om menneskerettighetene
  • Verdensturneer som utvider synsfeltet vårt
  • Ungdomskonferanser
  • Fremming av UFMRI-videoer på tv og mer

Bedrifter som er interessert i å støtte saken utdannelse i menneskerettigheter som del av støtten sin til samfunnet, kan søke om å sponse slike tiltak. For å søke om å bli Bedriftssponsor, kontakt:

Corporate Relations Director
info@youthforhumanrights.org

Løfter

En person som ønsker å fortsette å bidra til UFMRI regelmessig, kan gi et månedlig bidrag og bli en del av vårt Roosevelt and Universal Rights Societies. 

For mer informasjon om hvordan du kan hjelpeta kontakt med oss her.