Støttere av Unge for menneskerettigheter internasjonal

Unge fra mange nasjoner blir nådd med utdannelsesprogrammer som lærer dem menneskerettighetene sine.
Følgende er utdrag fra brev som gir et glimt av den verdensomspennende reaksjonen på UFMRI’s materialer og programmer.

«Som bekjent er forskjellige organer i Den Afrikanske Union aktivt fortalere for beskyttelse og fremmelse av menneskerettighetene, med spesiell vekt på rettigheter for unge. Vi roser deres organisasjonen for dette initiativ ... »

– Ambassadør, Den Afrikanske Unions faste representant og observatør ved FN

«Jeg bifaller formålet for Unge for menneskerettigheter om å lære unge i hele verden om menneskerettighetene og dermed hjelpe dem med å bli verdifulle fortalere for utbredelsen av toleranse og fred.

Det var en fornøyelse å arbeide sammen med dere om den Europeiske essay konkurransen i august og september i fjor. Jeg vil på det kraftigeste anbefale Unge for menneskerettigheter til undervisnings- og ungdomsinstutisjoner og andre organisasjoner.»

– Grunnlegger og leder av
Friends of the United Nations

«Disse programmene var veldig godt presentert og barna fikk en masse kunnskap fra dem.»

– Skoleinspektør, Sør-Afrika

«Jeg er dypt rørt og beveget av den ekstraordinære innsatsen dere yter for menneskerettighetene, ikke bare i USA, men globalt. Jeg skal alltid huske og verne om de vesentlige møtene som jeg hadde med dere og andre, under mitt besøk i Los Angeles. Disse begivenhetene har oppfordret meg til tappert å arbeide på å avskaffe urettferdigheten og diskrimineringen, uansett hvor dens stygge ansikt viser seg.»

– Tidligere parlamentsmedlem
Guyana fredsambassadør

«På vegne av de barna hvis liv dere har berørt, takk for deres støtte og arbeid med Unge for menneskerettigheter internasjonal for å øke bevisstheten og motivere barn i hele verden til å engasjere seg.

Idet dere fortsetter med denne globale bevegelsen for barn, medvirker dere til å sikre at barn overalt vil ha mulighet for å være en aktiv del av det globale samfunnet.»

– Embetsmann, det amerikanske fond for UNICEF

«Vår NGO vil ha en konferanse til sommeren. Disse materialene vil bli delt ut direkte til delegatene fra «NGO Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd» og vil bli brakt direkte av dem til sine direkte virkefelter i 67 land.»

– Medlem av menigheten i Sisters of the Good Shepherd

«Det åttende distriktet bifaller det arbeid Unge for menneskerettigheter internasjonal har innledet for å utdanne og utruste våre unge til å bli fortalere for menneskerettigheter. Deres organisasjons kreativitet i forbindelse med å dele budskapet om menneskerettighetene gjennom distribusjonen av Hva er menneskerettigheter?hefter på forskjellige språk, veggmaleri-prosjekter, ungdoms-toppmøter, internasjonale turneer, samt essay og kunstkonkurransene, er unektelig prisverdige. De ovennevnte aktivitetene vitner om det engasjementet som hersker hos de mange frivillige som arbeider med Unge for menneskerettigheter internasjonal.»

– Byrådsmedlem, Los Angeles

«Gjennom dette programmet ble det gitt en sjelden mulighet for at ungdomsledere fra mange land kunne gjøre seg bekjent med de forskjellige formene for samarbeid som Organisasjonen for Den islamiske konferanse, og De forente nasjoner har med å gi næring til menneskerettigheter og sosial og økonomisk utvikling på verdensplan. Dette var ikke noen liten bedrift, og jeg vet at påvirkningen vil være positiv og betydelig.»

– Medlem av «Permanent Observer Mission of the Organization
of the Islamic Conference to the United Nations»

Unge for menneskerettigheter internasjonale ledere med kongen av Cape Coast og embetsmenn under 2005 World Educational Tour.

«Som ordfører i byen Los Angeles, og på vegne av amerikanske borgere, roser jeg Unge for menneskerettigheter internasjonal for en vellykket 'World Education Tour' 2004' og utgivelsen av videoproduksjonen UNITED. Organisasjons engasjement deres i utdannelse om menneskerettighetene i verden er prisverdig. 

De beste ønsker om fortsatt suksess.»

– Ordfører, Los Angeles, California

«Det har virkelig lykkes for dere å analysere de to store emnene menneskerettigheter og AIDS i heftet Hva er Menneskerettigheter? og flygeblader med tittelen 'Beskytt deg selv (og andre) fra en sykdom kalt AID’ i barnevennlig utgave.

Jeg ble imponert over engasjementet deres for prosjektet, og deres iver for å spre budskapet deres så bredt som mulig.»


– Minister for høyere utdannelser, Ghana

«Det heftet som utgis av gruppen deres, Hva er menneskerettigheter? går langt for å bidra til å utdanne barn, ikke bare her i USA, men rundt om i verden, om de 30 artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetene vedtatt i 1948 og underskrevet av mer enn 100 land. Ved å studere dette heftet vil unge få forståelsen for de grunnleggende menneskerettigheter og lære verdier som respekt med toleranse og derved bringe håpet om fred nærmere å bli en realitet.»

– offisiell representant Kontoret for internasjonal religionsfrihet
US innenriksdepartementet,
Washington, D.C.

Unge for menneskerettigheter internasjonals World Tour berører titusenvis av unges liv.
«Det er utrolig deilig å vite at organisasjonen deres har fokus på menneskerettigheter for unge, og i betraktning av målene for min organisasjon og arbeidet vårt med unge, vil vi innarbeide menneskerettigheter i vårt program.»

– Formann for
Ungt fredsråd frivillighetskorps

«Utbredelse av heftet Hva er menneskerettigheter?på skoler er en veldig god og viktig måte å arbeide på. Dette lille heftet er et effektivt redskap i vårt viktige arbeid.»

– Styremedlem hos
Amnesty International, Sverige

«Jeg vil gjerne gratulere dere for å ha produsert filmen UNITED, som har den fordelen ikke bare å være henvendt til unge, men også å være fremstilt av unge som har forstått viktigheten av å kjempe sammen mot rasisme, diskriminasjon og intoleranse.»

– C.T.
Minister rådgiver,
«Permanent Mission of Guatemala to the United Nations»