Hva er menneskerettigheter?

Mens noen ordbøker definerer ordet som «et privilegium», er det snakk om noe mer grunnleggende når ordet brukes i forbindelse med menneskerettigheter.”*”

Alle mennesker har krav på visse grunnleggende rettigheter – simpelthen fordi de er mennesker. Disse kalles «menneskerettigheter» heller enn et privilegium (som kan inndras etter en annens vilje).

De er «rettigheter» fordi de er ting du har lov til å være, gjøre eller ha. Disse rettighetene er der for å beskytte deg mot mennesker som kanskje ønsker å gjøre deg vondt eller skade deg. De er også der for å hjelpe oss med å komme overens med hverandre og å leve i fred.

Mange mennesker vet noe om rettighetene sine. Generelt vet de at de har rett til mat og et trygt sted å bo. De vet at de har rett til å bli betalt for det arbeidet de gjør. Men det finnes mange andre rettigheter.

Når folk ikke virkelig kjenner menneskerettighetene sine, kan det skje overtredelser som diskriminasjon, intoleranse, urettferdighet, undertrykkelse og slaveri.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble skapt av De forente nasjoner, med utgangspunkt i andre verdenskrigs grusumheter og enorme tap; målet var å sikre en felles forståelse av hva alles rettigheter er. Den danner grunnlaget for en verden bygd på frihet, rettferdighet og fred.

Les om De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter

  1. ”*”. Ved undersøkelsen av ethvert emne er det gagnlig, om ikke avgjørende å gjennomgå og definere sentrale ord.