Menneskerettigheter Pensum

I mer enn 100 nasjoner gjennomfører lærere Unge for menneskerettigheters pensum og underviser dermed barn i alle aldre i sine grunnleggende rettigheter.

I 1948 henstilte De forente nasjoner til alle medlemsstater at de skulle offentliggjøre teksten i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og «sørge for at den vil bli utbredt, vist, lest og utlagt især i skoler og på andre undervisningsinstitusjoner uten forskjellsbehandling basert på politisk status av land eller territorier.»

Det å bygge en verden der mennesker kjenner og beskytter menneskerettighetene begynner med effektive utdannelsesprogrammer som involverer alle kulturer over alt i verden.

Unge for menneskerettigheter International Unge for menneskerettigheter internasjonal er en ressurs innen menneskerettigheter som undervisere i mer enn 100 land benytter seg av. Lærere, professorer og nasjonale regjeringers ledere kan kontakte Unge for menneskerettigheter og få en solid undervisningsplan om menneskerettigheter som er fullt ut tilpasset deres mål for kulturell, økonomisk og sosial utvikling i sine regioner.

Undervisning i menneskerettigheter bør være et grunnleggende, sentralt aspekt av pensum på enhver skole og undervisningsinstitusjon.

Ved å utnytte de ressursene som Unge for menneskerettigheter internasjonal stiller til rådighet, kan undervisere raskt og enkelt implementere et undervisningsforløp om menneskerettigheter i leseplanene.

Resultatene, både i selve klassen og utenfor skolens murer, er at unge lærer om og oppnår en bedre forståelse av sine menneskerettigheter og ansvar.