Unge for menneskerettigheter

Copyrights

Takknemlig anerkjennelse gis til L. Ron Hubbard Library for tillatelse til å reprodusere utdrag fra L. Ron Hubbards copyrightbeskyttede verker.

Alle materialer på denne siden er beskyttet av lover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Materialet har blitt lagt på internettsiden med godkjennelse av opphavsrettighetsinnehaverne, utelukkende med det formålet å stille det til rådighet for gjennomsyn av brukerne på denne siden. Brukere har ikke rett til å laste ned eller overføre noe av materialet, eller på annet vis reprodusere det på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, inklusive data-oppbevaringssystemer, opptak, trykk eller fotokopiering.

Opplysninger om varemerker

Scientologi er et vare- og servicemerke som eies av Religious Technology Center, Los Angeles, California, USA og brukes med dets tillatelse.

Unge for menneskerettigheter internasjonal-logoen og Leaders of Tomorrow Club-logoen er varemerker som eies av Den internasjonale stiftelsen for menneskerettigheter og toleranse.