Innføringen av programmet

Hvor enn det anvendes skaper Unge for menneskerettigheters pensum mange begeistrede reaksjoner og engasjement.

Unge for menneskerettigheter Internasjonal stiller en komplett pakke av undervisningsmaterialer til rådighet for lærere, uten kostnader – inkludert en veiledning til læreren, hefter og videoer – som kan brukes i et hvilket som helst klasserom verden over.

Klikk her for å bestille >>

Her følger ni enkle trinn som enhver underviser kan bruke for å begynne implementeringen av et menneskerettighetsprogram i en skole ungdomsklubb, eller gruppe i lokalsamfunnet:  1. Bestill en Unge for menneskerettigheter-informasjonspakke fra www.youthforhumanrights.org. Klikk her for å bestille >>
  2. Studer Unge for menneskerettigheter internasjonals hjemmeside og se de 30 public service-annonsene på video. Klikk her for å se videoene.
  3. Motta din informasjonspakke og gjør deg fortrolig med den, inkludert de forskjellige spørreundersøkelsene for elevene i undervisningen.
  4. Bruk planen for undervisningstimene i lærerens veiledning.
  5. Få dine elever med i kunst-, essay- og diktkonkurransene. Klikk her.
  6. Hjelpe dem med å velge, fylle ut og sende inn essays, kunst eller dikte.    
  7. Diskuter med elevene hva de har lært av å lage essays, kunst eller dikte.
  8. Send resultatene av dine spørreundersøkelser fra før og etter timene til oss sammen med andre anekdoter, bilder og videoer du ønsker å dele.
  9. Det neste skrittet er å danne en Unge for menneskerettigheter-gruppe på skolen.

Klikk her for å starte en Unge for menneskerettigheter-gruppe