Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonal

Unge for menneskerettigheters hippe, prisbelønnede musikkvideo, UNITED.
Verdensturneer blir en årlig begivenhet

I 2005 ble UFMRI’s World Education Tour fulgt av UNITED World Tour som markerte den internasjonale utgivelsen av både UNITED-DVD-en og UNITED-versjonen av Hva er menneskerettigheter?, et hefte med Verdenserklæringen om menneskerettigheter tilpasset til unge lesere. Turneen startet i Los Angeles, krysset Sør-Amerika og Afrika, og avsluttet med et toppmøte for UFMRI i New Delhi i India; her lanserte den tidligere indiske presidenten K.R. Narayanan, en oversettelse til Hindi av Hva er menneskerettigheter? (Heftet er nå tilgjengelig på i alt 17 språk.)

I 2006 begynte UFMRI sin tredje årlige Verdensturné for å fremme Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Det er den delen av kampanjen som sørger for å gjøre menneskerettighetene levende ved å gi undervisning i menneskerettigheter i hele verden. Turneen besto av 30 arrangementer og ved hvert arrangement lanserte vi en av de 30 korte offentlige informasjonsfilmene (PSA), i byer i USA, Canada, England, Tyskland, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Ukraina, Tyrkia, De forente arabiske emirater, Sri Lanka, Singapore, Sør-Korea, Filippinene, Australia, New Zealand og Fiji.

Etter å ha blitt et årlig prosjekt og en oppsøkende innsats, reiste UFMRI’s World Tour igjen rundt om jorden i 2007, mens den i 2008 besøkte Haiti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenya, Egypt, Pakistan og Taiwan. Mediene fulgte med og fortalte historien om de fornemme personene, embetsmenn, religiøse og lokale ledere og unge som de besøkte. Det ble skapt nye vennskap og oppbygd et samarbeid for å få undervisningen i menneskerettigheter opp på et helt nytt nivå.

Disse Verdensturneene har fortsatt hvert år som et årlig program både gjennom direkte møter og mediedekning av UFMRI-aktiviteter som berører livet for millioner.

Internasjonale toppmøter avholdes

Etter hver Verdensturnè har UFMRI vært verter ved menneskerettighetstoppmøter hvor unge delegater fra hele verden samles for å diskutere lokale spørsmål og den avgjørende rollen undervisningen i menneskerettighetene spiller fordi den er et viktig element i å skape toleranse og fred. Konferansene ble avholdt i Los Angeles, Genève og i FNs hovedkvarter i New York. Under toppmøtene forteller medlemmene av teamene våre om det fremragende arbeid som utføres og det blir anerkjent – på den måten blir andre inspirert til å utvide innsatsen sin for å spre menneskerettighetene.

For tiden har UFMRI hundrevis av lokalavdelinger og -grupper rundt om i verden, og det er gang i undervisningsprojekter fra UFMRI i land som Australia, Canada, Danmark, Ghana, Guyana, India, Japan, Libya, Marokko, Puerto Rico, Sør-Afrika, Uganda, USA og Zimbabwe.