Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonal

Unge for menneskerettigheter internasjonal når ut til unge mennesker hvor de enn samles – på skoler, videregående skoler eller hjemme.
Fokus på emnet menneskehandel

UFMRI har begynt å ta opp kampen mot problemet med menneskehandel – eller «moderne slaveri»; det er en form for kriminalitet som anslås å påvirke 27 millioner mennesker verden over, mest kvinner og barn. Siden 2003 har UFMRI avholdt en rekke seminarer og rundbordskonferanser om menneskehandel, inkludert i Los Angeles hvor en representant fra USAs justitsdepartement deltok. En annen var i Cape Coast i Ghana hvor – inntil for to hundre år siden – innfødte afrikanere i hundrevis av gangen ble holdt fanget i motbydelige underjordiske fangehull før de ble transportert til Amerika som slaver.

UFMRI – danner partnerskap i kampen for menneskerettigheter

UFMRI er en uavhengig og sekulær allmennyttig organisasjon som er registrert i USA. UFMRI samarbeider med likesinnede sekulære og trosbaserte organisasjoner for å ekspandere globalt. Den har derfor arbeidet med mange organisasjoner gjennom årene (klikk her for å se siden med UFMRI’s samarbeidspartnere).

På grunn av resultatene med forskjellige kampanjer i UFMRI har flere regjeringsembetsmenn begynt å integrere undervisningsmaterialer fra UFMRI i sine programmer. De nasjonale menneskerettighetskommisjonene i Mexico og New Zealand har for eksempel innført programmene, som de ser på som et verdifullt hjelpemiddel til å overvinne de overtredelsene av menneskerettighetene som unge er utsatt for i landet sitt.

En samarbeidspartner som UFMRI spesielt skylder takk er Scientologikirkens internasjonale kontor for menneskerettigheter, som har gitt uvurderlig assistanse i form av hjelp til å produsere, trykke og utgi mange av våre undervisningsmaterialer. Og ved å hjelpe til med å spre materialet ut til offentligheten; til tider har de også sluttet opp om UFMRI ved offentlige utdannelsesarrangementer.