7. årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010

7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010 Genève, Sveits

Det 7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet er sponset av unge for menneskerettigheter internasjonal og følger vår stolte tradisjon med å bringe unge fra hele verden sammen for å dele, oppmuntre og inspirere til global fred og toleranse.

14. juli er siste frist for å sende påmeldinger til toppmøtet som krever sveitsisk visa.

For ytterligere informasjon kontakt genevasummit2010@gmail.com