2009-09-09

Internasjonalt menneskerettighets ungdomstoppmøtet i Las Vegas

Unge delegater fra hele verden sluttet seg til lokale studenter og lokale ledere i Unge for menneskerettigheter internasjonalt sitt ungdomstoppmøte og prisutdelingsmiddag i Las Vegas den 3. september. Vert var amerikansk-iransk vennskapsforeningen og dens grunnlegger og president...

2009-09-05

6. Årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøte 2009

Kjære venner

Misbruk og omsorgssvikt overfor barn kan finnes i land rundt om i verden. Statistikker blir sitert av De forente nasjoner, UNICEF, WHO (the World Health Organization), Den Internasjonale arbeiderorganisasjonen og mange flere. Unge som ikke vet at de har...

2008-09-07

Internasjonalt ungdomstoppmøte krever at regjeringer implementerer grunnleggende menneskerettigheter

Unge representanter fra 27 nasjoner sluttet seg nylig til mer enn 1000 menneskerettighetsfortalere, religiøse ledere, statlige embetsmenn og kunstnere ved det 5. årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøtet i New York.

Sponset av Unge for menneskerettigheter...

2006-08-24

Seremoni for menneskerettighets Heltepris avholdt i FN’s hovedkvarter

Delegater fra 49 nasjoner sluttet seg til diplomater og menneskerettighetsledere i FNs hovedkvarter for å ære menneskerettighetsaktivister og se den internasjonale premieren av 30 offentlige informasjonsfilmer som fremmer Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Ambassaderepresentanter, FN embetsmenn og menneskerettighetsforkjempere sluttet seg til skuespillerinnen Anne Archer og delegater fra 49 nasjoner fra hele verden, på et internasjonalt ungdomstoppmøte som hedret internasjonale menneskerettighetshelter. Toppmøtet «Gjør...