2010-07-09

7. årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010

7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet 2010 Genève, Sveits

Det 7. årlige internasjonale menneskerettighetstoppmøtet er sponset av unge for menneskerettigheter internasjonal og følger vår stolte tradisjon med å bringe unge...

2010-04-06

Å skape morgendagens sanne ledere

<br /><br />

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har alliert seg med California forsamlingen av elevråd (California Association of Student Councils – CASC) for å undervise unge ledere om menneskerettigheter som en del av CASC’s årlige «Youth Action Summit of California»...

2009-12-10

Unge for menneskerettigheter internasjonalt Tilbakeblikk på året 2009

Vårt menneskerettighetsbudskap kan høres overalt! Vi er på tv, radio, i mediene på internett, i klasserom, ungdomsgrupper, reklametavler i teatre og store auditorier i land på alle kontinenter. I anledning av det 61. året for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter...

2009-03-24

Offentlige informasjonsfilmer om menneskerettighetene utgitt i Latin-Amerika

World Tour 2009’s ankomst til Mexico innvarslet den latin-amerikanske utgivelsen av Unge for menneskerettigheter internasjonalt sine spanskdubbede offentlige informasjonsfilmer(PSA-er). PSA-er, et sentralt element i UFMRI’s menneskerettighetsutdannelsesplan, skildrer de...

2009-01-08

Unge for Menneskerettigheter Internasjonal formann ved OSCE i Polen

Unge for Menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) er en NGO (ikke-statlig organisasjon - engelsk: Non-governmental organization) i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE). Med 56 deltagende land er det den største regionale sikkerhetsorganisasjonen i verden....