Å skape morgendagens sanne ledere

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har alliert seg med California forsamlingen av elevråd (California Association of Student Councils – CASC) for å undervise unge ledere om menneskerettigheter som en del av CASC’s årlige «Youth Action Summit of California» (YASC).

Da en av fem studenter dropper ut av Californias gymnaser, er behovet for å undervise disse studentene for å gjøre dem til sanne ledere, så pressende som det kan være.

«Jeg begynte først å jobbe med CASC for to år siden da de inviterte meg til å legge frem undervisning i menneskerettigheter til deltakerne, og jeg var stolt over å kunne gjøre det igjen i år. Disse unge er vår fremtid og det er avgjørende at de vokser opp med en forståelse og respekt for menneskerettighetene,» sa Tracie Morrow, Public Affairs direktør for UFMRI.

CASC er en student-ledet organisasjon som har eksistert i over 60 år. Formålet deres er å forbedre livskvaliteten i verden ved å utvikle dyktige, etiske og forstående ledere fra forskjellige bakgrunner og kulturer.

Formålet med UFMRI er å opplyse unge mennesker om Verdenserklæringen om menneskerettigheter, så de blir verdifulle fortalere for toleranse og fred.

Derfor ble to seminarer holdt for studentene som en del av YASC. Det ene seminaret var om emnet Hva er menneskerettigheter? og det andre om Hva kan du gjøre med menneskerettigheter?