Frihet til å uttrykke seg uttrykt i MLK menneskerettighets-helt-prisen


Er kunstnerisk ytringsfrihet en menneskerett?

Ifølge formannen for Det internasjonale instituttet for menneskerettigheter og toleranse, så er det absolutt det. I den grad at mottakeren av den første årlige Los Angeles County Martin Luther King jr., menneskerettighets-helt-prisen var Glenna Boltuch Avila, dyktig kunstner og direktør for «CalArts Community Arts Partnership Program» (CAP) for arbeidet hennes med å gjøre unge fra den indre byen i stand til å utøve retten sin til kunstneriske uttrykk gjennom kunstutdannelse.

Artikkel 19 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter sier:

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding, og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Et eksempel på Avilas egen utøvelse av denne rettigheten, er et velkjent landemerke i Sør-California. I de siste 23 årene har det muntre veggmaleriet hennes «L.A. Freeway Kids» prydet Hollywood-motorveien ved avkjørselen til Museum of Contemporary Art, og hilser millioner av mennesker velkommen hver uke når de kommer inn til sentrum av Los Angeles.

Avila beskriver CAP som en forpliktelse «til den ideen at kunsten gir mening og formål i våre liv, og at det ikke finnes noen større gave vi kan gi de unge i våre land, enn evnen til å skape, å stille spørsmål og gi kritikk av kulturen i vår tid.» CAP har nådd mer enn 300 000 barn i førti LA lokalskoler med sine kunstprogrammer, og har delt ut over en million dollar i stipender til studenter i den indre byen.

Til å overrekke prisen til Avila var den Oskar-nominerte skuespiller Anne Archer. Archer bekreftet sitt eget engasjement i menneskerettigheter og kunstnerisk uttrykk da hun i fjor grunnla Kunstnere for menneskerettigheter med det formålet «å bringe kunstnere sammen med det felles formål å øke bevisstheten om menneskerettigheter rundt omkring i verden.»

Menneskerettighets-helt-pris-programmet ble annonsert i mars i fjor av Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) i samarbeid med menneskerettighetsavdelingen i Den internasjonale Scientologikirken, Kunstnere for menneskerettigheter og Det internasjonale institutt for menneskerettigheter og toleranse. Prisen, som anerkjenner personer som arbeider, reklamerer for eller fremmer en eller flere av artikkelene i Verdenserklæringen, blir gitt til «alminnelige mennesker som gjør ekstraordinære ting.»

Avilla og programmet hennes er langt fra «alminnelig», men hun har definitivt fortjent retten til tittelen «Menneskerettighets-helt.»