Afrikansk menneskevenn hedret med Menneskerettighetspris

Avdelingen av Unge for menneskerettigheter internasjonalt i Paris overrakte Mr. Yeka Futy prisen «Know Your Human Rights Hero Award», en spesiell heder som gis til omsorgsfulle voksne som har hatt en innvirkning på områdene sine gjennom fremragende menneskerettighetsaktiviteter, og gjennomførelsen av en eller flere av artikkelene i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. Kjent som «Papa Yeka», er Futy som bor i Essonne, en forstad til Paris, formann for en menneskerettighetsorganisasjon som heter «Association Essonne au Coeur de l'Afrique» (ASSECA – Hjertet i Afrika-foreningen i Essonne). Han gir arbeid til unge, eldre og handikappede gjennom butikker han har åpnet i Den Demokratiske Republikken Kongo i byen Matadi, og i Frankrike.

Talsmann for Unge for menneskerettigheter i Frankrike, Quentin Michel, som overrakte prisen sa: «Papa Yeka er en bemerkelsesverdig mann, hvis arbeid er et virkelig eksempel på mot og vedholdenhet. Hans konstante kamp for å gjøre menneskerettighetene til en realitet fortjener våre dypeste respekt.»

Da han mottok prisen, sa Futy: «Dette er min belønning for et års hardt arbeid. Jeg mottar den på vegne av alle de menneskene som hjalp på dette prosjekt, uten dem ville det ikke ha vært mulig å hjelpe de eldre og handikappede i Matadi.»

«Rundt omkring i verden er menneskerettighetskrenkelser en daglig begivenhet,» sa Michel. «Vi tror at innføringen av utdannelse i menneskerettigheter i alle skoler kan endre dette. L. Ron Hubbard sa en gang: ’Menneskerettigheter må gjøres til et faktum, ikke en idealistisk drøm.’ Ved å gi unge kunnskap om sine egne og andres rettigheter, kan vi mobilisere en hel generasjon til å nå dette målet.»

Underskriv anmodningen som fremmer realiseringen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av regjeringer, online. Klikk her for å underskrive anmodningen.