NetAid Global Action Awards

På grunn av sitt aktive arbeid på menneskerettighetsområdet siden 2001, har den 16 år gamle Claire Kevitt, Ungdomsformann for Unge for Menneskerettigheter internasjonalt, blitt kåret som en av dommerne til den prestisjefylte 2006/2007 NetAid Global Action prisen – en begivenhet som finner sted i New York City i mai.

NetAid Global Action prisen belønner gymnaselever i USA som har tilrettelagt og ledet et prosjekt som har påvirket folk i fattige land eller økt bevisstheten om den globale fattigdommen i sitt eget lokalsamfunn. De belønner unge mennesker som har utvist stor lederskap på områder som forebyggelse av HIV/AIDS, avhjelping av sult og forbedring av muligheten for utdannelse. Dommerne gjennomgår søkerne på bakgrunn av oppfinnsomhet, samarbeid, ledelse, inspirasjon og virkningen av handlingene deres og prismottakerne tildeles 5000 dollar til gymnaset eller et velgjørende formål etter sitt eget valg.

Claire vil ha æren av å sitte i dommerpanelet med James F. Hoge jr. (nestformann for menneskerettighetsvakten), nobelprismottaker Ellie Weisel og andre høyt ansette menneskerettighetsaktivister.

Claire’s arbeid for menneskerettigheter med Unge for Menneskerettigheter internasjonalt har ført henne til England, Sør-Korea, India, Capitol Hill i Washinton, D.C. og De forente nasjoner i New York hvor hun har talt om ungdommens rolle i å øke bevisstheten om menneskerettigheter. Hun har dessuten vært formann på ungdomstoppmøter og ledet diskusjonspaneler.