Verdensturné 2010

Kjære støttespillere,

Ungdommen er vår fremtids puls. Unge som vet at de har rettigheter og ansvar kan strebe etter å nå sitt fulle potensial. Dessverre er unge som ikke kjenner sine rettigheter sårbare og et lett bytte for ondsinnede personer.

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonalt er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

På rundtur i verden siden 2004 har våre årlige UFMRI Verdensturneer nådd alle kontinenter, mer enn 80 land og flere hundre tusener av unge. Hvert år fortsetter vi med å presentere våre undervisningsprogrammer i menneskerettigheter til statsoverhoder, ledere og pedagoger samt unge på universiteter, skoler, ungdomsgrupper, sykehus, forvaringsanstalter og barnehjem. TV, radio og pressen spredte våre budskap til millioner. Ifjor alene var UFMRI Verdensturneen i Argentina, Østerrike, Barbados, Colombia, Jordan, Mexico, Russland, Sør-Afrika, Sveits, Timor-Leste, Uganda og USA.

Verdensturneen 2010 vil omfatte Brasil, Ecuador, Hellas, Guatemala, Hawaii, Italia, Japan, Mexico, Panama, Portugal, Sardinia, Sicilia, Sør-Afrika, Swaziland, Taiwan og USA.

UFMRI er et allmennyttig selskap. Vi er avhengige av engasjerte frivillige og generøs støtte fra likesinnede individer, grupper og organisasjoner. Spørsmålet er ikke hva det ville koste å undervise i menneskerettigheter, men hva det ville koste å la være. Din støtte trengs. Hvis vi arbeider sammen om å undervise i menneskerettigheter kan vi gjøre en forskjell. Unge som kjenner rettighetene sine kan forsvare seg mot eller rapportere om misbruk. 

Med vennlig hilsen

Mary Shuttleworth, Ed.D.
President