Seremoni for menneskerettighets Heltepris avholdt i FN’s hovedkvarter

Delegater fra 49 nasjoner sluttet seg til diplomater og menneskerettighetsledere i FNs hovedkvarter for å ære menneskerettighetsaktivister og se den internasjonale premieren av 30 offentlige informasjonsfilmer som fremmer Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Ambassaderepresentanter, FN embetsmenn og menneskerettighetsforkjempere sluttet seg til skuespillerinnen Anne Archer og delegater fra 49 nasjoner fra hele verden, på et internasjonalt ungdomstoppmøte som hedret internasjonale menneskerettighetshelter. Toppmøtet «Gjør menneskerettigheter til virkelighet i hele verden» ble avholdt i FN’s hovedkvarter i møtelokale nr. 1. Det tiltrakk menneskerettighetsaktivister fra land over hele verden, inkludert USA, Storbritannia, Frankrike, Uganda, Liberia, Nepal, Egypt, Guyana, Colombia og Mexico.

Enzo di Taranto, direktør for De forente nasjoners handling To prosjekt og Hans Janitschek, formannen for De forente nasjoners forening av forfattere, bød delegatene velkommen til konferansen. Arrangementet var premieren for utgivelsen av et nytt verktøy til undervisning i menneskerettigheter – 30 offentlige informasjonsfilmer (PSA-er) som hver fortolker en artikkel fra FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter.

De nye PSA-ene mottok en stående applaus fra 450 deltakere på toppmøtet. Et høydepunkt på arrangementet var hedringen av fem internasjonale menneskerettighetshelter for arbeidet sitt for å gjennomføre Verdenserklæringen om menneskerettigheter.