6. Årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøte 2009

Kjære venner

Misbruk og omsorgssvikt overfor barn kan finnes i land rundt om i verden. Statistikker blir sitert av De forente nasjoner, UNICEF, WHO (the World Health Organization), Den Internasjonale arbeiderorganisasjonen og mange flere. Unge som ikke vet at de har rettigheter er sårbare.

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonalt er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

Med dette målet for øyet har Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) alliert seg med Village Suisse ONG, Den internasjonale Scientologikirkens avdeling for menneskerettigheter og Kunstnere for Menneskerettigheter ved den årlige internasjonale konferansen om menneskerettigheter som skal avholdes i Genéve.

Vår første tilstelning av samme typen fant sted i august 2004, i De forente nasjoners hovedkvarter og i UNICEF-huset i New York og i Los Angeles i 2005. I 2006 ble toppmøtet avholdt i FN’s hovedkvarter i New York og i 2007 i University of California i Los Angeles. I fjor ble toppmøtet avholdt i FN’s hovedkvarter i New York. Deltakerne har omfattet delegater fra USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Italia, Sveits, Østerrike, Tyskland, Australia, Japan, New Zealand, Sør-Afrika, Uganda, Liberia, Zambia, Kongo, Marokko, Nepal, Togo, Egypt, Guatemala, Guyana, Mexico, Colombia og Filippinene sammen med embetsmenn fra FN og representanter fra FN’s landsmisjon, menneskerettighets og religiøse ledere, NGO’er, aktivister og studenter fra lokalsamfunnet.

Vår tredagers rekke av begivenheter vil begynne med en konferanse den 28. august. Menneskerettighets Helteprisen 2009 anerkjenner fremragende bidrag innenfor menneskerettighetsområdet. Den følgende dagen vil unge lære og diskutere utdannelse i menneskerettigheter på en interaktiv workshop. Lørdag kveld vil bli en kveld med feiringer av menneskerettigheter. Søndag morgen vil vår Interreligiøse service slutte seg til mennesker fra mange trosretninger for Fred.

Som det har blitt vår tradisjon, vil unge spille en fremtredende rolle i begivenhetene med unge menneskerettighetsaktivister som deltakere fra hele verden for å representere landet sitt.

I år vil UFMRI gi et begrenset antall stipender til unge som kvalifiserer til å bli Unge delegater for land. Det vil bare være et delegat som kvalifiserer pr. land for å sikre internasjonal mangfoldighet på konferansen. Det begrensede antallet stipender vil bli tildelt til noen av de Unge delegatene for dand basert på fortjeneste. Stipendene vil ikke omfatte flybilletter, visa og obligatoriske reiseforsikringsomkostninger. Stipendene skal omfatte alle utgifter i vertslandet, inkludert all transport, innkvartering og måltider. Det er ingen stipender til rådighet for de voksne som deltar. Voksne skal betale for sin egen transport, innkvartering og måltider. Det er ingen ekstra omkostninger til konferansen, møter og arrangementer.

Adgang til alle arrangementer er gratis for å gi mulighet for bred deltagelse fra unge mennesker og samfunnet som helhet. På grunn av begrenset plass foreslår vi at du svarer så raskt som mulig for å unngå skuffelse.

Som et allmennyttig selskap er vi avhengige av gavmild støtte fra likesinnede individer, grupper og organisasjoner. Din støtte er nødvendig for å utvide våre programmer og berike tilværelsen for flere unge gjennom den kunnskapen at de har menneskerettigheter og ansvar.

Jeg ønsker ditt aktive engasjement velkommen i våre felles bestrebelser på å gjøre menneskerettigheter til en realitet for alle.

Med vennlig hilsen

Mary Shuttleworth
President
Unge for menneskerettigheter internasjonalt