Internasjonalt ungdomstoppmøte krever at regjeringer implementerer grunnleggende menneskerettigheter

Unge representanter fra 27 nasjoner sluttet seg nylig til mer enn 1000 menneskerettighetsfortalere, religiøse ledere, statlige embetsmenn og kunstnere ved det 5. årlige Internasjonale menneskerettighetstoppmøtet i New York.

Sponset av Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) og menneskerettighetsavdelingen i Den internasjonale Scientologikirken, var toppmøtet en pakket rekke arrangementer som alle siktet på faktisk å få FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter gjennomført av nasjoner over hele verden – og feiringen av 60-årsdagen for vedtagelsen.

«Det er over 300 000 barn involvert i væpnede konflikter som barnesoldater i Afrika og andre land. Det er 800 000 barn som handles over landegrensene hvert år, inkludert en internasjonal sexslavehandel som er et av de mest lukrative sorte markedene i verden. Du behøver bare å lese nyhetene for å se behovet for at erklæringen skal håndheves,» sa Tracie Morrow, ungdomskoordinatoren for menneskerettigheter i Den internasjonale Scientologkirken.

Toppmøtet begynte den 5. september i FN’s konferanselokale # 1. En mengde av stående personer erfarte personlig hva som kan gjøres for å stanse krenkelser av menneskerettighetene og skape rimelighet og rettferdighet.

Oskar-nominert skuespiller og menneskerettighetsfortaler Anne Archer styrte et fornemt panel av menneskerettighetseksperter og ledere.

Jack Healey, tidligere formann for Amnesty International USA, fortalte de unge delegatene at de ikke skulle ha tålmodighet med en regjering som ikke omsatte Verdenserklæringen om menneskerettigheter i praksis, og burde til og med få erklæringen trykt inn i passet.

Ford Roosevelt, barnebarn av den primære skaperen av Verdenserklæringen, Eleanor Roosevelt, forklarte hvordan erklæringen var et resultat av Eleanor Roosevelts påskjønnelse og respekt for forskjeller mellom mennesker og insisteringen hennes på gjensidig respekt i menneskelige forhold.

Unge for menneskerettigheter internasjonalt sine bestrebelser ble rost av ambassadør Nathaniel Barnes fra Liberias misjon til FN og ble kraftig støttet av Lila Ratsifandrihamanana, ambassadør og permanent observatør utsending for Den afrikanske union til FN. De er begge med-sponsorer og medlemmer av dette samme innflytelsesrike panelet.

De tilstelningene som fulgte, omfattet en stjernespekket belønningsmiddag, utdannelsesmessige workshoper og en Interfaith Service som hadde talere fra hele det religiøse spekteret. På kvelden for åpningen av den årlige Generalforsamlingen i FN, vendte delegatene tilbake til sine hjemland for å aktivere planene sine om å utdanne og aktivere andre i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

«Jeg tror at samtidig som vi feirer våre forskjeller, KAN vi fokusere på dette felles målet og FORENES om å gjennomføre Verdenserklæringen om menneskerettigheter. I det 21. århundret bør våre fremskritt på menneskerettighetsområdet overstige våre største forventninger til våre teknologiske fremskritt. Våre barn fortjener den beste fremtiden vi kan gi dem,» sa UFMRI-presidenten, dr. Mary Shuttleworth.