Internasjonalt menneskerettighets ungdomstoppmøtet i Las Vegas

Unge delegater fra hele verden sluttet seg til lokale studenter og lokale ledere i Unge for menneskerettigheter internasjonalt sitt ungdomstoppmøte og prisutdelingsmiddag i Las Vegas den 3. september. Vert var amerikansk-iransk vennskapsforeningen og dens grunnlegger og president dr. Pouran Ameli. Toppmøtet hadde fokus på en internasjonal ungdomsdelegasjon av tjue unge som representerer land som Frankrike, Tyskland, Iran, Japan, Kirgisistan og USA, hver iført sitt landsskjerf og bar landets flagg.

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonalt er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

Shahid Husain, United Nations Development Programme, spesialrådgiver, Special Unit for South-South Cooperation, fløy inn fra New York til toppmøtet. I sin tale gratulerte han lederskapet og oppfordret til å fremme undervisning i menneskerettigheter.

Ordfører Goodman gratulerte Unge for menneskerettigheter internasjonalt med deres pedagogiske innsats. Dr. Pouran Ameli overrakte ham en Fremragende lederskapspris.

Unge for menneskerettigheter internasjonalt’s stifter og formann Mary Shuttleworth, Ed.D., overrakte dr. Ameli en Lifetime of Service-pris i anerkjennelse av det utrettelige arbeidet hennes med å fremme menneskerettighetssaken, spesielt for kvinner og barn.

Deanie Wlodek, eier av Opening Minds i Phoenix, sto for toppmøtets workshoper for delegatene, inkludert flere medlemmer av AYUSA Global Youth Exchange samt lokale studenter. De så den prisbelønte UNITED-videoen med sin anti-mobbingsbeskjed og den nylig utgitte undervisningsfilmen Historien om menneskerettigheter. Unge for menneskerettigheter offentlige informasjonsfilmen skildrer de tretti artikkelene i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter, hvilket fører til en ny bevissthet om hva menneskerettigheter er.

Medlemmer av Las Vegas bedriftsutdannelser og religiøse samfunn var tilstede, inklusive Ross og Judy Abbasi fra Champions Realty, som sørget for stedet til workshoppen. Professor Razmik Hakopian og hans talentfulle musikkstudenter underholdt publikum med flere solo-opptredener. De unge delegatene utvekslet erfaringer og hva de hadde lært om menneskerettigheter og ansvar.