Unge for menneskerettigheter internasjonalt Tilbakeblikk på året 2009

Vårt menneskerettighetsbudskap kan høres overalt! Vi er på tv, radio, i mediene på internett, i klasserom, ungdomsgrupper, reklametavler i teatre og store auditorier i land på alle kontinenter. I anledning av det 61. året for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter (UDHR), startet teamet vårt i Barbados klokken 5 i morges vår internasjonale Gå for menneskerettigheter, etterfulgt av teams i andre land, inkludert Østerrike, Canada, Danmark, Frankrike, Slovakia, Somalia, Storbritannia og USA. Mer enn seksti gåturer og/eller tilstelninger ble avholdt for å øke kjennskapet til de tretti menneskerettighetene som tilhører alle. Kunst og essayer rullet inn med post og e-post fra land som Kenya, Filippinene, Sør-Korea, USA og mange flere. Unge, så unge som 10 år gamle, avbildet begrepene menneskerettigheter på unike og herlige måter!

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonalt er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter, og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

Frigivelsen av vår siste video Historien om menneskerettigheter tar kampanjen vår til et helt nytt nivå. Denne korte videoen gir et lett forståelig innblikk i historien om menneskerettigheter fra for lenge, lenge siden og frem til i dag.

Frigivelsen av vår nye pakke til læring inkluderer manualer, videoer, plakater for læring og hefter til studentene. Takket være en av våre generøse sponsorer er vi i stand til å tilby gratis pakker til lærere i en begrenset tid. Vi sender pakken overalt i verden!

Vår dedikerte teams av frivillige fortsetter med å stige i antall etter hvert som de når ut i sine lokalsamfunn og forhøyer bevisstheten om menneskerettigheter og ansvar. Kampanjen når ut til et stadig stigende antall, fra små forsamlinger i klasserom til store kampanjer på idrettsplasser, konserter og konferanser og det rappes, males og debatteres.

Inspirert av UFMRI-promotering og det UK-baserte Bilracelaget som lager «Race 4 Human Rights», sluttet Canada seg også til løpet med sine egne UFMRI-biler som promoterer menneskerettighetene med høy hastighet. Nå har kampanjen deres nådd ikke bare Europa, men også Sør-Amerika!

I fotsporene på Mahatma Gandhi blir vi den forandringen vi ønsker å se. Kampanjen vår er utvidet til Sør-Asia, og vokser stadig med våre avdelinger i India som nå utvider til Sri Lanka, Bangladesh og mye mer.

Aboriginale samfunn i Australia sprer budskapet. De har skapt sin egen UFMRI-logo og underviser i menneskerettigheter til unge og gamle i byene, landsdistriktene og outbacken.

I samarbeid med det Afrikanske institutt for menneskerettigheter og toleranse, gjør vi store fremskritt i Sør-Afrika og andre land i Afrika. I Kenya har vi nå en lokal versjon av våre Hva er Menneskerettigheter?-hefter, komplett med lokale bilder.

Studenter i Ghana, Liberia, Sierra Leone og Togo deltok i UFMRI’s Afrikanske menneskerettighetskommisjons prosjekt for ledere. De forsket, skrev artikler, lagde videoer og innøvde og leverte sterke taler om menneskerettigheter til jevnaldrende, lokalsamfunn, medier og lokale ledere.

Los Angeles’ ordfører annonserte vår 6. årlige Unge for menneskerettigheter dag som UFMRI-dag i byen Los Angeles. Ordførerne i Arcadia, Burbank, Clearwater, Santa Clarita og Tampa annonserte også Unge for menneskerettigheter-dager i byene sine for å hjelpe med å undervise unge i sine valgkretser om menneskerettigheter.

Las Vegas var hjemstedet for vårt Globale menneskerettighetstoppmøte, generøst sponset av den amerikanske-iranske vennskapsforening. Ordføreren i Las Vegas, og en høytstående FN-embetsmann, uttrykte tilfredshet med våre unge delegater som omfattet dem fra Bangladesh, Frankrike, Tyskland, Georgia, Kirgisistan, Marokko og Taiwan.

Teams i butikksentrene, haller og til og med på bytorg samlet underskrifter som henstilt til lederne å offentliggjøre erklæringens fulle tekst. De skulle dessuten «sørge for at den blir delt ut, lagt frem, lest og forklart i særdeleshet i skoler og på andre undervisningsinstitutter uten forskjellsbehandling pga. landenes og områdenes politiske forhold» i henhold til FNs Generalforsamling (desember 1948).

Vårt sjette Internasjonale menneskerettighetstoppmøte ble avholdt i Genève, hjemsted for FN’s Kontor for FN’s høykommissær for menneskerettigheter. Delegater fra land som Kongo, Italia, Nepal, Nigeria, Sør-Afrika, Sri Lanka, Sveits og et lokalt medlem av det vietnamesiske samfunnet diskuterer menneskerettigheter og den viktige rollen som undervisning i menneskerettigheter spiller. FN-embetsmenn, ambassadører og religiøse og lokale ledere, samt mange andre, roste, støttet og oppmuntret teamene våre.

Under World Tour 2009 reiste vi rundt jorden til Argentina, Australia, Barbados, Colombia, Jordan, Mexico, Russland, Sør-Afrika, Sveits, Timor-Leste, Uganda og USA. Vi møtte unge på skoler, medborgersentre og barnehjem. Møter for å fremme menneskerettighetsutdannelse ble avholdt med statsoverhoder, diplomater, embetsmenn, religiøse og lokale ledere og vi holdt begivenheter i lokalsamfunn.

Flere millioner lærte om menneskerettighetene i hjemmet og kontorer, på restauranter og hvor som helst radio, tv eller internett kunne nå. Antallet av besøkende på våre UFMRI-nettside har eksplodert eksponensielt. De bruker tid på nettsiden, ser videoer, lærer hva menneskerettighetene deres er og slutter seg til teamene våre. Takket være en av våre generøse sponsorer, er vi i stand til å tilby gratis pakker til lærere og pedagoger i en begrenset tid, med bare et klikk på nettsiden vår.

Jeg ønsker å anerkjenne Unge for menneskerettigheter internasjonale styremedlemmer, samt våre rådgivende styremedlemmer inklusive ordfører Almog Burstein, dr. Pouran Ameli, professor Ian Hall, pastor McKinney, sheriff Lee Baca, Sheeraz Hasan og Irving Sarnoff. spesiell takk til Scientologikirkens internasjonale avdeling for menneskerettigheter for deres enestående støtte. Enda engang takk for deres omsorg og støtte. Hver og en av våre frivillige sponsorer, samarbeidspartnere og tilhengere er våre helter for å bringe dette viktige budskapet til verden og fremskynder vår eksponensielle globale ekspansjon.

Oppmuntre familien din og venner til å delta i den globale bevegelsen om å undervise i menneskerettighetene på www.youthforhumanrights.org eller besøk www.humanrights.com. Som en allmennyttig organisasjon kan vi ikke unnvære medlemskapene deres, generøse bidrag og sponsorer, i tillegg til det arbeidet som våre dedikerte frivillige, som har hjulpet over hele kloden, gjør. Du kan også finne opplysninger om våre forskjellige nivåer av sponsing. Spørsmålet er ikke hva det koster å undervise i menneskerettighetene, men hva det koster ikke å gjøre det.

Uten dere kunne vi ikke ha oppnådd disse fremragende resultatene. Den verdifulle hjelpen dere yter er virkelig verdsatt. Med din hjelp og disse Unge for menneskerettighetskampanjer og materialer er det så lett å undervise i menneskerettigheter!

Med ønsket om et produktivt og suksessfullt 2010!

Med vennlig hilsen,

Mary Shuttleworth, EdD
President