Forkjempere for menneskerettigheter

Desmond Tutu er en av Sør-Afrikas mest kjente menneskerettighetsaktivister og han fikk i 1984 Nobels fredspris for sin innsats i forbindelse med håndteringen av apartheidtidens avslutning. Han blev født i 1931 i Klerksdorp, Transvaal, Sør-Afrika, og ble den første sorte anglikanske erkebiskopen for både Cape Town og Johannesburg. Han var kjent som talerøret for de stemmeløse sorte sørafrikanerne og en uttalt kritiker av apartheid. Tutu støttet også den økonomiske boikotten av Sør-Afrika, mens han konstant oppmuntret til forsoning mellom de forskjellige fraksjonene som var forbundet med apartheid.

Da Nelson Mandela ble valgt som nasjonens første sorte president, utnevnte han Tutu til formann for Sannhets- og forsoningskommisjonen.

I menneskerettighetsarbeidet sitt, formulerte Tutu sitt mål som værende «et demokratisk og rettferdig samfunn uten rasemessige inndelinger», og han har fastsatt minimumskrav for utførelsen av dette, inkludert like borgerrettigheter for alle, et felles utdannelsessystem, og stansing av tvungen utvisning.

Utover Nobelprisen, har Tutu blitt tildelt atskillige priser, inkludert Pacem in Terris (fred på jord) prisen, Biskop John T. Walker Distinguished Humanitarian Service Award, Lincolns lederskapspris og Gandhis fredspris.

Desmond Tutu fortsetter med å reise mye som forkjemper for menneskerettigheter og likhet blant alle mennesker, både i Sør-Afrika og internasjonalt.