Forkjempere for menneskerettigheter

Oscar Arias Sánchez vant respekt fra ledere og humanister overalt da han skapte fred i Sentral-Amerika. Han ble født i 1941, studerte i De forente stater og tok så juridisk embedseksamen i Costa Rica.

Da Arias Sánchez ble valgt til president i Costa Rica i 1986, gjorde han straks verden oppmerksom på at han hadde til hensikt å skape fred i Sentral-Amerika ved å frigjøre regionen fra den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. I en rekke møter med presidentene fra Guatemala, El Salvador, Honduras og Nicaragua presset Arias Sánchez på for å løse konflikten og sette en stopper for den utenfra kommende innflytelsen i Sentral-Amerika. Til sist ble hans fredsplan godkjent. Den gikk ut på at hvert land skulle begrense størrelsen av sin hær, sikre pressefrihet og holde frie og åpne valg. Planen var suksessfull, og med at avtalene ble underskrevet, sluttet kamphandlingene i regionen.

I 1987 mottok president Oscar Arias Sánchez Nobels Fredspris for å bringe fred til regionen, og han brukte pengepremien til å etablere Arias Foundation for Peace and Human Progress (Arias-stiftelse for fred og frihet). Under sin tid som president våget han seg jevnlig ut i offentligheten uten følge eller fanfare for å lytte til medborgernes bekymringer. Etter avslutningen av sin første periode i embetet fortsatte han med å være en «mann av folket», ved å fremme menneskelig sikkerhet og utvikling på mange fronter. I 2006 ble han igjen valgt til president for Costa Rica og den dag i dag fortsetter han med å forsvare fred og menneskerettigheter.