Forkjempere for menneskerettigheter

Økonomen og nobelpristageren Muhammad Yunus er blitt internasjonalt berømt for sitt revolusjonerende system med mikrokreditt – små lån som gis til iverksettere som er for fattige til å kvalifisere seg til tradisjonelle banklån – og det har hjulpet millioner til å unngå fattigdom.

Yunus ble født i havnebyen Chittagong i Bangladesh, og har hele livet vært motivert av sin visjon om en verden uten fattigdom. Det begynte i 1976 da han så at mennesker som flettet kurver i byene levde i ussel fattigdom, tross deres dyktighet. Håndverkerne som ble anset for ikke å være kredittverdige, ble tvunget til å låne penge til høye renter for å kjøpe bambus, og så hadde de ingen fortjeneste etter å ha betalt lånene tilbake. Av egen lomme ga Yunus et lån til en gruppe kvinner, som betalte pengene tilbake og for første gang skaffet seg en liten fortjeneste. Yunus erkjente at med små lån og finansiell service kunne han hjelpe den fattige til selv å gjøre seg fri av fattigdom.

I 1983 etablerte han Grameen Bank (en landsbybank), grunnlagt på hans overbevisning om at kreditt er en grunnleggende menneskerettighet. I et kvart århundre har banken stått som flaggskipet for et nettverk i 100 land med lignende institusjoner, som har gjort millioner i stand til å unngå fattigdom gjennom individuell økonomisk støtte.

Professor Yunus er medlem av styret for De forente nasjoners stiftelse, og han har mottatt utallige priser for sine humanitære bestrebelser.